Algemene voorwaarden Motorhotel GuS GmbH

Prijzen

De op de website genoemde prijzen gelden per persoon per nacht. Motorhotel GuS behoudt zich het recht voor deze prijzen te allen tijde aan te passen.

Reservering en betalingen:

De betalingsvoorwaarden gelden voor groepen vanaf 4 personen en op feestdagen voor iedereen. De aanvraag dient per e-mail/brief te worden ingediend. Tegelijkertijd vragen wij 30% van het totaalbedrag bij vooruitbetaling en binnen 14 dagen per bank te voldoen. Pas na ontvangst daarvan is  de reservering definitief. Zulks wordt door ons per e-mail bevestigd. Het restant van het totaalbedrag dient uiterlijk vier weken voor datum aankomst door ons te zijn ontvangen. Bij gebreke daarvan komt de reservering te vervallen. Bij reserveringen binnen zes weken voor datum aankomst wordt 100% vooruitbetaling van het totaalbedrag verzocht. Na ontvangst daarvan is de reservering definitief.  Zulks wordt door ons per e-mail bevestigd.

Annulering

Annulering dient aan ons per e-mail doorgegeven dan wel bevestigd te worden. Bij annulering binnen twee weken voor datum aankomst vindt geen restitutie plaats. Motorhotel GuS adviseert u een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten, zodat u in geval van  annulering de kosten dienaangaande niet zelf hoeft te dragen.

Aansprakelijkheid

Door reservering wordt een overeenkomst aangegaan. Op de aangegane overeenkomst zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Degene die de overeenkomst ten behoeve van zichzelf en/of derden aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.  

Uw verblijf, stalling van voertuigen bij Motorhotel GuS geschiedt op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, materiaalschade en/of gevolgschade van  welke aard dan ook, toegebracht aan of ontstaan door gasten en/of derden. Het toebrengen van schade aan eigendommen van Motorhotel GuS dan wel het ontvreemden daarvan wordt in rekening gebracht bij de veroorzaker dan wel de hoofdelijk aansprakelijke persoon.

Algemene Huisregels

Om jullie verblijft voor beide partijen aangenaam te maken hebben wij in ons hotel de volgende algemene huisregels.

  • In het gehele hotel geldt een rookverbod.
  • Het is op het terrein van Motorhotel GuS verboden verdovende middelen te gebruiken c.q. mee te brengen.
  • De kamers dienen op de vertrekdag om 11.00 uur vrij te zijn van persoonlijke spullen.
  • Huisdieren zijn niet toegestaan, we hebben er zelf genoeg.
  • Het toebrengen van schade aan de kamer en/of de zich daarin bevindende inventaris en/of decoratie,  dan wel het ontvreemden daarvan wordt in rekening      gebracht bij de veroorzaker dan wel de hoofdelijk aansprakelijke persoon.

 

Motorhotel GuS GmBH

info@motorhotelgus.com

VR-bank Hunsruck Mosel eG

Bahnhofsweg 4

www.motorhotelgus.com

Kontonr: 0000112408

54497 Hoxel Morbach

 

BANKLEITZAHL: 570 698 06

0049 (0)65339 55198

 

BIC: GENODED1MBA

0031 (0)6 1439 4138

Ust-Idnr: DE 270356159

IBAN: DE57 5706 9806 0000 1124 08