Algemene voorwaarden Motorhotel GuS GmbH

Prijzen

 De op de website genoemde prijzen gelden per persoon per nacht. Motorhotel GuS behoudt zich het recht voor deze prijzen te allen tijde aan te passen.

Reservering en betalingen: De betalingsvoorwaarden gelden voor groepen vanaf 4 personen en op feestdagen voor iedereen. De aanvraag dient per e-mail/brief te worden ingediend. Tegelijkertijd vragen wij 30% van het totaalbedrag bij vooruitbetaling en binnen 14 dagen per bank te voldoen. Pas na ontvangst daarvan is de reservering definitief. Zulks wordt door ons per e-mail bevestigd. Het restant van het totaalbedrag dient uiterlijk vier weken voor datum aankomst door ons te zijn ontvangen. Bij gebreke daarvan komt de reservering te vervallen. Bij reserveringen binnen zes weken voor datum aankomst wordt 100% vooruitbetaling van het totaalbedrag verzocht. Na ontvangst daarvan is de reservering definitief. Zulks wordt door ons per email bevestigd.

Annulering:

Annulering dient aan ons per e-mail doorgegeven dan wel bevestigd te worden. Bij annulering binnen twee weken voor datum aankomst vindt geen restitutie plaats. Motorhotel GuS adviseert u een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten, zodat u in geval van annulering de kosten dienaangaande niet zelf hoeft te dragen.

 Aansprakelijkheid

Door reservering wordt een overeenkomst aangegaan. Op de aangegane overeenkomst zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Degene die de overeenkomst ten behoeve van zichzelf en/of derden aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. Uw verblijf, stalling van voertuigen bij Motorhotel GuS geschiedt op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, materiaalschade en/of gevolgschade van welke aard dan ook, toegebracht aan of ontstaan door gasten en/of derden. Het toebrengen van schade aan eigendommen van Motorhotel GuS dan wel het ontvreemden daarvan wordt in rekening gebracht bij de veroorzaker dan wel de hoofdelijk aansprakelijke persoon.

Algemene Huisregels

Om jullie verblijft voor beide partijen aangenaam te maken hebben wij in ons hotel de volgende algemene huisregels. – In het gehele hotel geldt een rookverbod. – Het is op het terrein van Motorhotel GuS verboden verdovende middelen te gebruiken c.q. mee te brengen. – De kamers dienen om 11.00 uur vrij te zijn van persoonlijke spullen. – Huisdieren zijn niet toegestaan, we hebben er zelf genoeg. – Het toebrengen van schade aan de kamer en/of de zich daarin bevindende inventaris en/of decoratie, dan wel het ontvreemden daarvan wordt in rekening gebracht bij de veroorzaker dan wel de hoofdelijk aansprakelijke persoon

 

Motorhotel GuS                                                           Ust-Idnr: DE 270356159

Bahnhofsweg 4                                                            BIC: GENODED1MBA

54497 Hoxel Morbach                                                 DE 64 5706 9806 0001 2231 26

0031 6 45440958                                                        Ust-Idnr: DE 270356159

info@motorhotelgus.com                                           www.motorhotelgus.com