Algemene voorwaarden Motorhotel GuS 

Prijzen

De op de website genoemde prijzen gelden per persoon per nacht. Motorhotel GuS behoudt zich het recht voor deze prijzen te allen tijde aan te passen.

Reservering en betalingen:

De betalingsvoorwaarden gelden voor groepen vanaf 4 personen en op feestdagen voor iedereen.

Een aanvraag voor een reservering dient per e-mail te worden ingediend. Na bevestiging van de reservering vragen wij 30% van het totaalbedrag bij vooruitbetaling en binnen 14 dagen per bank te voldoen. Pas na ontvangst daarvan is de reservering definitief. Zulks wordt door ons per e-mail bevestigd. Het restant van het totaalbedrag dient uiterlijk vier weken voor datum aankomst door ons te zijn ontvangen. Bij gebreke daarvan komt de reservering te vervallen. Bij reserveringen binnen zes weken voor datum aankomst wordt 100% vooruitbetaling van het totaalbedrag verzocht. Na ontvangst daarvan is de reservering definitief. Zulks wordt door ons per email bevestigd.

Annulering:

Annulering dient aan ons per e-mail doorgegeven dan wel bevestigd te worden. Bij annulering binnen twee weken voor datum aankomst vindt geen restitutie plaats. Bij annulering binnen 1 maand voor datum aankomst  vind geen restitutie plaats op het bedrag van de aanbetaling. deze regels gelden ook als u met minder personen komt dan is aangegeven bij de reservering. Motorhotel GuS adviseert u een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten, zodat u in geval van annulering de kosten dienaangaande niet zelf hoeft te dragen.

Aansprakelijkheid

Door reservering wordt een overeenkomst aangegaan. Op de aangegane overeenkomst zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Degene die de overeenkomst ten behoeve van zichzelf en/of derden aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. Uw verblijf, stalling van voertuigen bij Motorhotel GuS geschiedt op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, materiaalschade en/of gevolgschade van welke aard dan ook, toegebracht aan of ontstaan door gasten en/of derden. Het toebrengen van schade aan eigendommen van Motorhotel GuS dan wel het ontvreemden daarvan wordt in rekening gebracht bij de veroorzaker dan wel de hoofdelijk aansprakelijke persoon.

Algemene Huisregels

Om jullie verblijft voor beide partijen aangenaam te maken hebben wij in ons hotel de volgende algemene huisregels. – In het gehele hotel geldt een rookverbod.
– het is niet toegestaan zelf meegebracht eten en/of drinken te nuttigen in en rondom het hotel.
– Het is op het terrein van Motorhotel GuS verboden verdovende middelen te gebruiken c.q. mee te brengen.
– De kamers dienen op de dag van vertrek om 10.00 uur vrij te zijn van persoonlijke spullen.
– Huisdieren zijn niet toegestaan. 
– Het toebrengen van schade aan de kamer en/of de zich daarin bevindende inventaris en/of decoratie, dan wel het ontvreemden daarvan wordt in rekening gebracht bij de veroorzaker dan wel de hoofdelijk aansprakelijke persoon

 

Motorhotel GuS                                                           Ust-Idnr: DE 361042150

Bahnhofsweg 4                                                            BIC: GENODED1FIN

54497 Hoxel Morbach                                                 DE49 5626 1735 0000 1573 33

+31 6 10893410                                                             Ust-nr: 43 145 40133

info@motorhotelgus.com                                           www.motorhotelgus.com